Cymerwch Ran

Faint ydych chi’n ei wybod am waith y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus?

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent (‘y Bwrdd’) yn dod â chyrff cyhoeddus ynghyd i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yng Ngwent. Mae’r Bwrdd eisiau helpu sicrhau bod gan bobl leol ddealltwriaeth glir o’i rôl. Mae’r Bwrdd hefyd eisiau annog pobl i gymryd rhan yn ei waith.

Cysylltwch â ni drwy anfon e-bost i BGCGwent@caerffili.gov.uk . Fel arall, gallwch chi ysgrifennu atom ni yn y cyfeiriad sydd ar ein tudalen ‘Cysylltwch â ni’. Diolch i chi ymlaen llaw am eich cymorth 😊

Ymgynghoriad Cynllun Llesiant 2022