Cyfarfodydd

Gall aelodau’r cyhoedd gyflwyno cwestiynau i’w hystyried gan y BGC. Noder bod yn rhaid i gwestiynau o’r fath ymwneud â swyddogaethau statudol neu raglen waith y BGC. Ni chaiff cwestiynau sy’n ymwneud â gwaith sefydliadau unigol ymateb gan y BGC ond cânt eu hanfon i’r sefydliad unigol fel y bo’n briodol.

Os hoffech gyflwyno cwestiwn, Cysylltwch â ni, os gwelch yn dda.

Meeting icon


Cyfarfod nesaf:

30 Mehefin, 2022:
I'w benderfynu

4 cyfarfod diwethaf:


Archif cyfarfod >